Facebook /  G+ /  Rss /  Pinter /  linkedin /  Hotline : 0939 55 66 33

Thư viện pháp lý  /  Luật Bất Động Sản

Khung pháp lý của thị trường bất động sản
Khung pháp lý của thị trường bất động sản

  Nhà nước là chủ thể có vai trò rất quan trọng trong thị trường BĐS, nhất là với cơ chế sở hữu toàn dân như tại nước ta. Một trong những vai trò quan trọng nhất của nhà nước là tạo khung pháp lý cho thị trường BĐS.


Chi tiết
Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản tháo gỡ khó khăn cho thị trường
Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản tháo gỡ khó khăn cho thị trường

Trong thời gian qua, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã gắn công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh với xây dựng và hoàn thiện thể chế. 


Chi tiết
Vai trò của pháp luật kinh doanh bất động sản
Vai trò của pháp luật kinh doanh bất động sản

Bất động sản là loại tài sản có giá trị lớn, do đó, việc quản lý của Nhà nước đối với chúng bằng pháp luật là cơ sở để bảm đảm an toàn cho các giao dịch bất động sản.


Chi tiết
10 Thay đổi đáng chú ý trong luật kinh doanh bất động sản
10 Thay đổi đáng chú ý trong luật kinh doanh bất động sản

 Có hiệu lực từ 1/7 Luật kinh doanh BĐS 201 được mong đợi sẽ có tác động lớn đối với hoạt động phát triển nhà ở và kinh doanh bất động sản. Dưới đây là một số điểm thay đổi đáng chú ý:


Chi tiết