Facebook /  G+ /  Rss /  Pinter /  linkedin /  Hotline : 0939 55 66 33

Giới thiệu

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG HIỆP PHÁT LAND
Với thế và lực sẵn có cùng sự quyết tâm không ngừng, chúng tôi tin rằng Hiệp Phát Land có đủ cơ sở để đạt được những mục tiêu chiến lược...
SƠ ĐỒ BAN LÃNH ĐẠO HIỆP PHÁT LAND
Với định hướng xây dựng công ty lấy nguồn nhân lực làm trọng tâm, chiến lược nhân sự đã được Ban giám đốc xem xét nghiêm túc như một trong những...
THƯ NGỎ HIỆP PHÁT LAND
HIỆP PHÁT LAND được thành lập và phát triển trong lĩnh vực bất động sản. Với chiến lược phù hợp và tư duy quản trị đúng đắn cùng tinh thần đoàn...
CHÍNH TRỰC
Chính trực là đức tính mà tất cả các nhân viên của Hiệp phát land đều phải có và học hỏi khi làm việc. đặc biệt với khách hàng. chúng tôi tuân theo...
CHUYÊN NGHIỆP
Với đội ngũ nhân viên trải qua các môi trường chủ đầu tư chuyên nghiệp trong lĩnh vực bất động sản như : Novaland,Phú mỹ Hưng,Hưng Thịnh... quý khách...
HIỆU QUẢ
Chúng tôi thấu hiểu tâm lý khách hàng. bằng kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực bất động sản hiệp phát land sẽ tư vấn chuyên sâu cho khách hàng,nhu cầu...