Facebook /  G+ /  Rss /  Pinter /  linkedin /  Hotline : 0939 55 66 33

Giới thiệu  /  Ban lãnh đạo

 

 

Ban Lãnh Đạo.

 

 

 

Mr.Trần Hiệp Tổng Giám đốc  Hiệp Phát Land 

 

 

Với định hướng xây dựng công ty lấy nguồn nhân lực làm trọng tâm, chiến lược nhân sự đã được Ban giám đốc xem xét nghiêm túc như một trong những yếu tố quyết định sự thành công của công ty.Với  cán bộ công nhân viên giàu kinh nghiệm, trải khắp đất nước Việt Nam khách hàng có thể tin tưởng hoàn toàn khi đến với Hiệp Phát Land .

 

 

 

 

"Con người Hiệp phát land với giá trị cốt lõi: Chính trực - Hiệu quả - Chuyên nghiệp là tài sản quý báu của Tập đoàn; là chìa khóa của sự thành công sẽ sớm hiện thực được Sứ mạng, Hoài bão của  công ty ”.